Ararat

Ararat

Ararat je vyhaslou sopkou, kde údajně odpočívá Noemova archa. Hora má dva vrcholy, vyšší měřící 5165 metrů je znám pod označení Büyük Agri a ten menší s výškou 3925 metrů jako Kücük Agri.

Arménští mniši považují Ararat za posvátnou horu a nikdo nemá dovoleno na ni vystupovat, takže byla poprvé pokořena až v r. 1829 Němcem Johannem Jacobem Parrotem. Ararat leží ve velmi citlivé vojenské zóně, kde se stýkají hranice Arménie a Íránu. Ararat se stal zakázanou zónou na poč. 90. let díky rebeliím spojeným s kurdskou otázkou.

V nadm. výšce 3000 metrů je hranice lesa, sněžná čára začíná ve výšce 4400 metrů, oblast nad 4900 metrů je oblastí věčného sněhu. Kniha Genese: Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly až do 9. měsíce; prvního dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor.