Kappadokie

Kappadokie Kappadokie = oblast ve střední a východní Anatólii ohraničena Kayseri na východě, Aksaray na západě a Nigde na jihu. Oblastí protéká řeka Kizilirmak = nejdelší řeka Turecka - napájena řadou menších přítoků, které vznikly táním horských ledovců . Historie vzniku krajiny v Kappadokii: před cca 60 mil lety vzniklo v důsledku vyvrásnění zemské kůry pohoří Taurus - pohyby zemské kůry byly doprovázeny silnou vulkanickou činností - dnes již vyhaslé sopky: Hasan Dagi 3 268 m, Melendiz Dagi 2 963 m a Erciyes Dagi 3 917 m. Z nánosů sopečného popela, bahna a horké lávy se během statisíců let vytvořily vrstvy usazených hornin s rozdílným stupněm tvrdosti. Činnost vodních toků vytvořila v horních vrstvách sedimentu úzké trhliny - pomalá eroze dešťové vody a větru trhliny prohloubila. Vznikla hluboká údolí, eroze dešťů a větrů vymodelovala bizarní skalní útvary s širokou paletou barev : od pronikavě bílé barvy tufu přes růžové až fialové zbarvení andesitu po tmavě hnědý až černý čedič (zvlášť působivé při západu slunce). Kappadokie = hra barev a stínů při jasném počasí na horizontu vystupují mohutné sopky - jako by pohlížely z výšky na dílo, které vytvořily. Vrstva měkkého tufu půdu v Kappadokii zúrodnila - rozvoj zemědělství : pěstují se zde hlavně jablka a vinná réva, okolní skály tvoří také onyx - zejména jeho žlutá a zelená odrůda využívána k výrobě ozdobných předmětů, nejdůležitějšími řemeslnými odvětvími jsou v Kappadokii keramika a výroba hliněného nádobí.

Podzemní města

Kappadokie

- asi 30 dodnes známých měst - přístupná asi 1/10. Nejvýznamnější z nich jsou Kaymakli a Derinkuyu. Není zcela jasné, kdo města zakládal - pokračující přestavba znemožňuje jednoznačně určit dobu jejich vzniku, pravděpodobně byla osídlena již před 5.stol.př.n.l. ...více »

Údolí Göreme

Kappadokie

turecky "slepý", nejznámější oblast Kappadokie, jedna z největších přírodních zajímavostí Turecka, chráněná oblast - pod patronací UNESCO. Muzeum v přírodě za svůj vznik vděčí sopečným vyvřelinám, vodní a větrné erozi. ...více »

Údolí Zelve

Kappadokie

leží mezi Avanosem a Çavusinem odlišný charakter krajiny oblast vulkanického původu. Vulkán Erciyes Dagi = Argaeus (3 917 m ) - dominuje dalekému okolí, dodnes je považován za aktivní. Původně rovina obklopená skalními masívy - dešťová a větrná eroze spolu s činností vodních toků vedly ke vzniku přírodních jeskyní. Různé složení hornin zvláštní až surrealistický charakter krajiny. ...více »