Modrá mešita

Modrá mešita

Tato mešita je znakem Istanbulu a favoritka věřících i turistů. Je to jediná mešita se šesti minarety ve městě. Kvůli dlaždicové výzdobě se jí říká modrá. Mešita byla postavena architektem Agou pro sultána Ahmeda I. v l. 1609 - 1616. Mešita je ze tří stran obklopena nádvořím s 5 portály. Vnější okraje nádvoří jsou překlenuty 30 kopulemi. Hlavní chrám je obklopen polokopulemi.

Vnitřní prostor má rozměry 51 x 53 metrů. Výška dómu je 23 metrů a je zde 260 barevně zasklených oken v pěti řadách. Celkem je v interiéru 21 043 dlaždic. V levém horním rohu je sultánova galerie s mozaikami.

Modrá mešita

Významnou součástí mešity je mramorový mihrab, který označuje směr k Mekce. Součástí tohoto kamene je také úlomek černého kamene z Káby. Do 19. st. byla Modrá mešita tradičním východištěm poutí do Mekky. Mešita má, jako jedna z mála, šest minaretů. V té době byla jedinou mešitou se šesti minarety mešita v Kábě. Sultán proto musel poslat peníze a otroky, aby vystavěli minaret sedmý. Sultánova smrt rok po dokončení stavby Modré mešity vysvětlují náboženští mudrci jako odplatu za pokus snížit význam mešity v Mekce. V r. 1616, kdy byla stavba Modré mešity dokončena, byl definitivně překročen vrchol osmanské architektury, což byl zákonitý důsledek úpadku celé říše.