Údolí Zelve

Kappadokie

leží mezi Avanosem a Çavusinem odlišný charakter krajiny oblast vulkanického původu. Vulkán Erciyes Dagi = Argaeus (3 917 m ) - dominuje dalekému okolí, dodnes je považován za aktivní. Původně rovina obklopená skalními masívy - dešťová a větrná eroze spolu s činností vodních toků vedly ke vzniku přírodních jeskyní. Různé složení hornin zvláštní až surrealistický charakter krajiny.

Údolí je rozděleno vysokým skaliskem na dvě části - jedna strana údolí růžová, druhá zářivě bílá. Přírodní jeskyně sloužily jako obydlí, místní komunity byly početné: nejdříve křesťané, později také židé a muslimové. Vznikaly kostely, vodní nádrže, mlýn.

Nejdůležitější stavby = kostely - přes svoji skromnost a špatný stav patří k nejstarším ukázkám architektury a náboženských maleb v Kappadokii. Pocházejí z ikonoklastického období - omezený počet figurálních maleb, jednoduchá dekorace stěn, častým symbolem kříž.

Üzumlü kilise = kostel s hrozny, název odvozen od symbolického zobrazení hroznů vína a vinných listů na stěnách kostela - hrozny znázorněny jako tmavý trojůhelník bez znázornění jednotlivých plodů vinná réva = symbol Krista (víno = krev Kristova) - symbolický význam také v řecké mytologii (Dionýsův kult) a některých východních náboženství.

Geyikli kilise = kostel s jelenem, fresky většinou poničeny v důsledku sesuvu půdy - na jedné z poškozených stěn vedle zobrazení kříže také zobrazení jelena dal kostelu jméno tento symbol také v kostelech v Göreme - symbolizuje Krista = Ježíš, Syn Boží a Spasitel, věřící křesťany a duši.

Kappadokie

Příchod muslimů do Zelve - do skály vytesána mešita - stavitelé se nechali zřejmě ovlivnit křesťanskou architekturou = minaret inspirován klášterní zvonicí skalní domy - obývány až do 50.let 20.stol. postupující geologický rozpad hornin a pokračující výstavba nových prostor - velké nebezpečí pro trvalý pobyt ve skalách. Mniši se přesunuli do nové části Zelve zvané Yeni Zelve zásadní změny v životě mnichů a dodržování jejich dosavadních zvyků.